På svenska
Tiedote

Hallitusohjelma auttaa varmistamaan työvoiman saatavuutta ja nostamaan työllisyysastetta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää hallitusohjelman linjauksia oikeansuuntaisina julkisten palvelujen turvaamiseksi.

Ihmiset kävelevät ja syövät jäätelöä ostoskadulla. Kuva: Alexander Maximov & Mostphotos.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää hallitusohjelmaa nykyisessä tilanteessa oikeansuuntaisena. Ohjelma sisältää useita toimia, jotka auttavat työnantajia varmistamaan henkilöstön saatavuutta ja nostamaan työllisyysastetta. Se auttaa myös hillitsemään julkisten menojen kasvua.

– Hallitus näyttää onneksi pidättäytyvän uusien tehtävien ja velvoitteiden säätämisestä kunnille ja hyvinvointialueille, sanoo toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Hallitusohjelman mukaan hyvinvointialueiden rahoitusmalli pidetään entisellään vuoteen 2025 saakka ja kuntien perusrahoitusta uudistetaan hankerahoituksen sijaan. Tämä auttaa ylläpitämään vakautta ja ennakoitavuutta.

Henkilöstöpulaa voidaan helpottaa

Hallitusohjelma sisältää useita toimia, joilla voidaan helpottaa henkilöstöpulaa kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä kehittää työelämää. Erityisen tärkeää on, että hallitus tarkastelee uudelleen henkilöstömitoituksia ja keventää kuntien sekä hyvinvointialueiden tehtäviä koskevaa sääntelyä. 

Hallitus esimerkiksi siirtää hoitajamitoituksen kiristyksen voimaantuloa vuoteen 2028. Lisäksi se lupaa kehittää varhaiskasvatusalan ammattilaisten välistä työnjakoa ja lisätä alan koulutusta.

KT:n näkökulmasta on tärkeää vastata kuntien ja hyvinvointialueiden työvoimatarpeisiin sekä luoda kansallisesti selkeä näkemys koulutuksen kohdentamisesta työvoimapula-aloille. Vaikeaa henkilöstöpulaa on myös muilla aloilla kuin sote-alalla, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kuntien teknisillä aloilla ja puhtaanapidossa. Koulutusmäärien lisäysten pitää olla riittäviä.

– Myös työperäistä maahanmuuttoa pystytään näillä hallitusohjelman linjauksilla edistämään. Tiukimmat esitykset maahanmuuton rajoittamiseksi eivät onneksi toteutuneet, mutta maahanmuuton tarveharkinnasta hallitus ei valitettavasti luopunut, Markku Jalonen sanoo.

Maahanmuuton uusi tuloraja, 1 600 euroa, ei estä kunta- ja hyvinvointialan kansainvälisiä rekrytointeja kokoaikaiseen työhön. 

Työllisyyden edistäminen helpottuu ja sosiaaliturvaa uudistetaan

Hallitusohjelma sisältää useita toimia, joilla edistetään työllisyyttä, uudistetaan sosiaaliturvaa ja alennetaan työnantajien kynnystä työllistämiseen. KT on kannattanut esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista, joka nyt toteutetaan.

Merkittäviä uudistuksia työllisyyden kannalta ovat myös työttömyysturvan muuttaminen nykyistä kannustavammaksi sekä koko tukijärjestelmän uudistaminen. Hallitusohjelman mukaan muun muassa työmarkkinatuki, perus- ja sairauspäiväraha sekä Kelan tukimuotoja yhdistetään jatkossa yhdeksi yleistueksi, jonka ohella työskentely olisi nykyistä kannustavampaa.

Työnantajat ovat toivoneet myös joustavuutta henkilöstön palkkaukseen. Hallitusohjelmalla helpotetaan esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden solmimista.

KT on lisäksi tyytyväinen siihen, että hallitus korottaa laittomista työtaistelutoimista määrättäviä hyvityssakkoja. Sakkojen taso on ollut liian alhainen, eikä se ole riittänyt ehkäisemään laittomia, työehtosopimusten voimassaoloaikana järjestettyjä lakkoja. Hallitus aikoo valmistella myös lainsäädäntöä, jolla turvataan suojelutyön järjestäminen työtaistelutilanteissa.

Eläkejärjestelmää kehitetään edelleen

Hallitus aikoo käynnistää ohjelmansa mukaisesti työmarkkinajärjestöjen kanssa kolmikantaisen yhteistyön, jolla kehitetään eläkejärjestelmää.

– KT on valmis ottamaan haasteen vastaan ja neuvottelemaan yhdessä hallituksen kanssa seuraavan eläkeuudistuksen toteuttamisesta. Eläkejärjestelmän rahoituspohjaa tulee vahvistaa ja sijoitustoiminnan tuottoja lisätä, jotta eläkemaksujen korotuspaineita vähennetään, Markku Jalonen sanoo.

Kuva: Alexander Maximov & Mostphotos.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT