På svenska
Julkaisu

Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS) 2022–2025

LS 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Lääkärisopimuksen 1.6.2023 voimassa oleva versio on julkaistu vain verkossa. Sopimukseen on päivitetty 1.6.2023 lukien voimassa olevat lääkärien ja hammaslääkärien uraporrasjärjestelmään liittyvät muutokset. Lisäksi sopimuksen liitteisiin 1–4 sekä lukuihin on päivitetty 1.2.2024 voimaan tulleet muutokset.

Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen (LS) piirissä 17 700 lääkäriä.

Lääkärisopimuksen piirissä olevista lääkäreistä 10 400 työskentelee sairaaloissa ja 4 200 terveyskeskuksissa. Hammaslääkäreinä työskentelee 2 600 ja eläinlääkäreinä 500 lääkäriä.  

Kuntien ja kuntayhtymien lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan myös liikkeenluovutuksella 1.1.2023 hyvinvointialueelle siirtyviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin sekä henkilöstöön, joka palkataan hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymiin 1.5.2022 alkaen ja aiemmin palvelukseen tulleeseen henkilöstöön.

Sopimuskorotukset lääkärisopimuksessa 2022–2025

Kolmivuotisella sopimuskaudella toteutetaan sopimuskorotuksia sekä yleiskorotuksina että järjestelyerinä. Sopimusmääräykset palkkojen tarkistamiseen löytyvät allekirjoituspöytäkirjasta.

Sopimusratkaisuun 2022–2025 sisältyy myös kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmää koskeva kehittämisohjelma vuosille 2023–2027.

Lääkärisopimuksen 2022–2025 keskeiset muutokset

LS 2022-2025 on jatkossa sekä virka- että työehtosopimus. Tämä on vaikuttanut teknisesti sopimussisältöihin. Sopimuksen soveltamisalaa on selkeytetty. Samalla on päivitetty palkkausliitteiden tekstejä.  

Lepoaikamääräyksiä on päivitetty. Sopimuksessa on uudistettu viikkolepomääräys. Säännöllisen työajan sijoittelua ja siitä maksettavaa korvausta koskevien määräysten voimassaoloa on jatkettu eräin muutoksin sopimuskauden 2022–2025 ajaksi.

 Lääkärisopimuksen erillisistä lomarahavapaamääräyksistä on luovuttu. Jatkossa lomarahavapaaseen sovelletaan KVTES:n määräyksiä.

Terveyskeskusten lääkäreille on kehitetty uusi suoritepalkkausjärjestelmä, joka toimii vaihtoehtoisena nykyiselle toimenpidepalkkiojärjestelmälle.

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpidepalkkiojärjestelmää ja eläinlääkärien päivystysjärjestelmää on uudistettu. Molemmat otetaan käyttöön 1.1.2023 alkaen.

Julkaisutiedot

ISBN-numero (Painettu):
ISBN 978-952-7465-20-2
ISBN-numero (Www):
978-952-7465-50-9 ja 978-952-7465-21-9
Julkaistu:
ilmestyy 12/2022
Kustantaja:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
1. painos (painettu). Lisäksi verkossa on julkaistu versio, joka on voimassa 1.6.2023 lukien.