Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti työeläkeindeksin ja palkkakertoimen vuodelle 2024

Vuoden 2024 työeläketurvaa koskevat indeksiluvut on vahvistettu. Palkkakerroin on 1,637 ja työeläkeindeksin pisteluku 3037.

Ikääntynyt henkilö laskee laskimella

Vuoteen 2023 verrattuna palkkakerroin nousee noin 5,1 prosenttia ja työeläkeindeksi noin 5,7 prosenttia.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet

Työeläkeindeksiin on sidottu muun muassa yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet sekä eräät kuntoutusetuudet.

Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 80 prosenttia.

Palkkakerrointa käytetään useiden etuuksien laskennassa

Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa: sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Lisäksi palkkakerrointa käytetään muun muassa

  • sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien perusteena olevien tulojen ja tulorajojen määrittelyssä
  • omaishoidon tuen vähimmäismäärän ja perhehoitajalain mukaisen palkkion määrittämisessä
  • työnantajien työttömyysvakuutusmaksujen porrastusta säätelevien palkkasummarajojen tarkistamisessa.

Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 20 prosenttia.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2024.

Muualla verkossa