Avtalsuppgörelsen för kommunsektorn höjer de vårdanställdas löner med hundratals euro

I juni 2022 nåddes en treårig avtalsuppgörelse för kommunsektorn. Uppgörelsen medför betydande löneförhöjningar också för de vårdanställda, även om de organisationer som företräder dem ställde sig utanför avtalet. På tre år stiger de totala månadsinkomsterna för sjukskötarna med i genomsnitt minst 300 euro och för närvårdarna med 262 euro. En del av de vårdanställda får extra löneförhöjningar på hundratals euro, till följd av att lönerna harmoniseras inom välfärdsområdena.

Värillisiä kysymysmerkkejä
KT svarar på vanliga frågor om coronapandemin och ger anvisningar på sin webbplats.

Avtalssystemet i kommunsektorn förändrade på ett avgörande sätt

Det första arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn trädde i kraft 1.9.2021 och gäller liksom de övriga kommunala kollektivavtalen till 28.2.2022. 


 

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

Ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare