Så ökar kostnaderna i kommun- och välfärdssektorn 2022–2025

Kollektivavtalen för kommun- och välfärdssektorn fick sin slutliga form i mars. Det är dags att gå igenom vad som avtalades och vad det kostar arbetsgivarna.

Vi behöver en fungerande arbetsmarknad och tillräckligt med kunnig arbetskraft. Läs mer om KT:s mål för regeringsprogrammet 2023–2027.

Ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare