3.3.2023

KT:s nya beslutsfattare har utsetts och sektionerna har inlett sin verksamhet

KT leds framöver av en styrelse och för avtalsverksamheten ansvarar en kommun-, en välfärdsområdes- och en företagssektion. Kommunsektionen höll sitt konstituerande sammanträde den 2 och välfärdsområdessektionen den 3 mars. (Medlemmarna i KT:s kommunsektion i Kommunernas hus, foto: Markus Sommers.)

Vi behöver en fungerande arbetsmarknad och tillräckligt med kunnig arbetskraft. Läs mer om KT:s mål för regeringsprogrammet 2023–2027.

Ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare