3.5.2023

Regeringsförhandlingarna måste beakta social- och hälsovårdssektorns enorma behov av arbetskraft

För att tillgodose personalbehovet måste alla medel tas i bruk, som att utbilda fler, förlänga arbetskarriärerna och att luckra upp de strikta personaldimensioneringarna. Man måste också målmedvetet gå in för att öka den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen.

Vi behöver en fungerande arbetsmarknad och tillräckligt med kunnig arbetskraft. Läs mer om KT:s mål för regeringsprogrammet 2023–2027.

Ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare