Förhandlingarna 2022

KT godkände förlikningsförslaget för samhällsfredens skull

(11.5.2022) KT:s delegation godkände förlikningsförslaget från förlikningsnämnden för kommunsektorn efter en lång diskussion. Alla andra parter godkände förlikningsförslaget, men Sote rf gick inte med på en kompromiss.

Konfliktanvisningar – Handbok för arbetsgivare är avsedd att användas som stöd i tryggandet av de kommunala funktionerna vid en arbetskonflikt.
Värillisiä kysymysmerkkejä
KT svarar på vanliga frågor om coronapandemin och ger anvisningar på sin webbplats.

Avtalssystemet i kommunsektorn förändrade på ett avgörande sätt

Det första arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn trädde i kraft 1.9.2021 och gäller liksom de övriga kommunala kollektivavtalen till 28.2.2022. 


 

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

Ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare