Utbildningsvolymen måste ökas och den internationella rekryteringen påskyndas

– Tillgången till arbetskraft inom social- och hälsovården kan korrigeras genom ökad utbildning och snabbare internationell rekrytering. Inom branschen finns det ingen arbetskraftsreserv för rekrytering av personal ens för befintliga lediga jobb, än mindre för framtidens växande behov, säger Markku Jalonen.

Avtalssystemet i kommunsektorn förändrade på ett avgörande sätt

Det första arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn trädde i kraft 1.9.2021 och gäller liksom de övriga kommunala kollektivavtalen till 28.2.2022. 


 

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet