11.3.2021

Personalen bedömer att kommunsektorn lyckats bra under coronakrisen

Undantagsförhållandena till följd av coronaepidemin har lyft fram det offentliga arbetets och basservicens betydelse för samhället. Samtidigt konstaterades att kommunsektorn under det första epidemiåret lyckats bra.

Aktuellt

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet