20.8.2019

Arbetstidsförlängningen i konkurrenskraftsavtalet höjde sysselsättningen

Konkurrenskraftsavtalet förbättrade konkurrenskraft och höjde landets sysselsättningsgrad, berättar en färsk studie från Näringslivets forskningsinstitut Etla. Cirka 40 procent av avtalets sysselsättningsfrämjande effekt var arbetstidsförlängningens förtjänst.

Anvisningar och vanliga frågor

KT:s årsberättelse 2018

KT:s årsberättelse redogör för hur vi skött de kommunala arbetsgivarnas intressebevakning år 2018. I avtalsförhandlingarna uppnåddes ett förhandlingsresultat i februari. KT bevakade de kommunala arbetsgivarnas intressen i mer än hundra arbetsgrupper och organisationer.

Kunteko – ett program för arbetslivsutveckling

Kunteko 2020 är ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Det erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas och lära sig och att hantera förändringar.

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet