16.1.2023

KT understöder ministeriets förslag att revidera lagen om småbarnspedagogik

KT anser att personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken år 2030 enligt den nuvarande lagen är fullkomligt orealistisk. Det behövs utökad utbildning och mer flexibla behörighetsvillkor och personaldimensioneringar.

 

Vi behöver en fungerande arbetsmarknad och tillräckligt med kunnig arbetskraft. Läs mer om KT:s mål för regeringsprogrammet 2023–2027.
Värillisiä kysymysmerkkejä
KT svarar på vanliga frågor om coronapandemin och ger anvisningar på sin webbplats.

Avtalssystemet i kommunsektorn förändrade på ett avgörande sätt

Det första arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn trädde i kraft 1.9.2021 och gäller liksom de övriga kommunala kollektivavtalen till 28.2.2022. 


 

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

Ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare