29.11.2022

Inga nya uppgifter för kommunerna och välfärdsområdena

KT har publicerat sina mål för regeringsprogrammet. Enligt KT bör den kommande regeringen ta itu med bland annat utmaningarna i den totala ekonomin och se till att det finns tillräckligt med personal.

Foto: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva.

Vi behöver en fungerande arbetsmarknad och tillräckligt med kunnig arbetskraft. Läs mer om KT:s mål för regeringsprogrammet 2023–2027.
Värillisiä kysymysmerkkejä
KT svarar på vanliga frågor om coronapandemin och ger anvisningar på sin webbplats.

Avtalssystemet i kommunsektorn förändrade på ett avgörande sätt

Det första arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn trädde i kraft 1.9.2021 och gäller liksom de övriga kommunala kollektivavtalen till 28.2.2022. 


 

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

Ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare