1.2.2023

Läkarbristen väljer inte sina offer

Antalet läkare som utbildas måste öka snabbt och kännbart, kräver KT. Det behövs tusentals läkare till.

Vi behöver en fungerande arbetsmarknad och tillräckligt med kunnig arbetskraft. Läs mer om KT:s mål för regeringsprogrammet 2023–2027.

Avtalssystemet i kommunsektorn förändrade på ett avgörande sätt

Det första arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn trädde i kraft 1.9.2021 och gäller liksom de övriga kommunala kollektivavtalen till 28.2.2022. 


 

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

Ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare