12.11.2019

Ledningen inom social- och hälsovården dryftar framtidens ledarskap i KT:s seminarium

Betydelsen av strategisk personalledning växer när verksamhetsmiljön förändras och trycket på ekonomin ökar, framhöll KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen i tisdagens inledande anförande riktat till arbetsgivarna inom social- och hälsovården.

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Kunteko – ett program för arbetslivsutveckling

Kunteko 2020 är ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Det erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas och lära sig och att hantera förändringar.

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet