1.9.2021

Avtalssystemet i kommunsektorn förändras på ett avgörande sätt

Det första arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn träder i kraft idag 1.9.2021 och gäller liksom de övriga kommunala kollektivavtalen till 28.2.2022. Till SH-avtalet överförs uppskattningsvis omkring 177 500 anställda från det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet