7.5.2021

Arbetsmarknadswebbinarium samlar arbetsgivare och anställda inom kommunsektorn

KT ordnar tillsammans med de kommunala huvudavtalsorganisationerna ett arbetsmarknadswebbinarium 20.5 kl. 9–13, som sänds från Kommunernas hus i Helsingfors. Programmet går på finska. 

Aktuellt

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet