21.12.2020

Arbetskrafts- och sysselsättnings-tjänsterna måste stärkas innan pensionsslussen slopas

KT välkomnar slopandet av rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa. Arbetskrafts- och sysselsättningstjänsterna måste dock stärkas innan tilläggsdagarna slopas.

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet