3.10.2019

Förslag om vårddimensionering blev verklighet – Finansieringen och personaltillgången orosmoment i kommunerna

KT ser positivt på att i regel inte blir strängare krav på vilka anställda som räknas med i vårddimensioneringen inom äldreomsorgen och att också omsorgsassistenter räknas med.

Anvisningar och vanliga frågor

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Kunteko – ett program för arbetslivsutveckling

Kunteko 2020 är ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Det erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas och lära sig och att hantera förändringar.

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet