11.6.2021

Ändringar i de kommunala kollektivavtalen 1 september

KT och alla avtalsorganisationernas förvaltningar har godkänt ändringarna i AKTA- och UKTA-avtalen samt det nya arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet), som trädet i kraft 1.9.2021.

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet