20.11.2019

Tiotals utvecklare av det kommunala arbetet premieras med nationell utmärkelse

I år har de premierade utmärkt sig speciellt genom sitt sätt att stärka delaktigheten bland såväl kommuninvånarna som de anställda och genom att främja ett ansvarsfullt agerande framför allt i miljöfrågor.

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Kunteko – ett program för arbetslivsutveckling

Kunteko 2020 är ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Det erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas och lära sig och att hantera förändringar.

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet