Suomeksi
Pressmeddelande

Förhandlingar om arbetsmarknadsmodell inleddes

Företrädare för arbetsgivarna och löntagarna inledde i fredags förhandlingar om utvecklingen av en exportdriven arbetsmarknadsmodell. Förhandlingarna sammankallades av arbetsgivarförbunden Finsk Handel, Kemiindustrin, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, Teknologiindustrins arbetsgivare samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen (keks.) ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n toimitusjohtaja Tuomas Aarto (oik.) osallistuivat työnantajaliittojen ja palkansaajakeskusjärjestöjen neuvotteluihin uudesta työmarkkinamallista Helsingissä 24. marraskuuta 2023. Kuva: STT Lehtikuva.

Bild: Verkställande direktören för Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT Markku Jalonen (i mitten) och verkställande direktören för Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf Tuomas Aarto (t.h.) deltog i arbetsgivarförbundens och löntagarcentralorganisationernas förhandlingar om en ny arbetsmarknadsmodell i Helsingfors den 24 november 2023. Foto: Seppo Samuli / STT Lehtikuva.

Bakgrunden till att förhandlingsprocessen inleds är arbetsminister Arto Satonens önskemål vid ett seminarium i början av november om att de förbund som ingår kollektivavtal ska inleda förhandlingar om en avtalsmodell som stärker samhällsekonomin och främjar sysselsättningen.
 
Vid de förhandlingar som nu inleddes gick man igenom arbetsmarknadsmodellens nuläge och förde en inledande diskussion om behovet av att utveckla den. Dessutom kom man överens om praktiska frågor i anslutning till genomförandet av processen. Förhandlingarna fortsätter nästa vecka.
 
Enligt representanterna för arbetsgivarförbunden var det första mötet konstruktivt och deltagarna framförde sina synpunkter på hur den framtida arbetsmarknadsmodellen bör se ut. Härnäst är det meningen att synpunkterna ska konkretiseras så snart som möjligt.
 
Från löntagarsidan deltar fem representanter som utsetts av FFC, fyra som utsetts av STTK och fyra som utsetts av Akava.
 
Målet är att informationen om slutresultatet av processen ska stå till arbetsministerns förfogande i början av januari. Arbetsministern har meddelat att arbetsmarknadsparterna kommer att sammankallas för att gå igenom den respons som erhållits under remissbehandlingen av regeringens föresatser i fråga om utvecklingen av medlingssystemet och den finländska arbetsmarknadsmodellen. Remisstiden i ärendet går ut 8.1.2024.
 
Närmare upplysningar:

  • Anna Lavikkala, arbetsmarknadsdirektör, Finsk Handel rf, tfn 0400 406 088
  • Minna Etu-Seppälä, arbetsmarknadsdirektör, Kemiindustrin rf, 040 778 0182
  • Markku Jalonen, verkställande direktör, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, 040 547 7710
  • Tuomas Aarto, verkställande direktör, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf, 040152 0073
  • Jarkko Ruohoniemi, verkställande direktör, Teknologiindustrins arbetsgivare rf, 040 833 9577

 Förhandlingarnas sammansättning:
 
Arbetsgivarna:
 
Anna Lavikkala, arbetsmarknadsdirektör, Finsk Handel rf
Minna Etu-Seppälä, arbetsmarknadsdirektör, Kemiindustrin rf
Markku Jalonen, verkställande direktör, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Tuomas Aarto, verkställande direktör, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf
Jarkko Ruohoniemi, verkställande direktör, Teknologiindustrins arbetsgivare rf
Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, Statens arbetsmarknadsverk

Löntagarna:
 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:

Riku Aalto, ordförande, Industrifacket
Jarkko Eloranta, ordförande, FFC
Ismo Kokko, ordförande, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT
Kimmo Palonen, ordförande, Byggnadsförbundet
Annika Rönni-Sällinen, ordförande, Servicefacket PAM

Akava:

Teemu Hankamäki, ordförande, De Högre Tjänstemännen YTN
Samu Salo, vice ordförande, De Högre Tjänstemännen YTN (ställföreträdare vid det första mötet Riku Salokannel, vice ordförande, YTN)
Katarina Murto, ordförande, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU
Mari Keturi, verksamhetsledare, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

Tjänstemannacentralorganisationen STTK:

Millariikka Rytkönen, ordförande, Tehy
Jorma Malinen, ordförande, Fackförbundet Pro
Silja Paavola, ordförande, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer
Jonna Voima, ordförande, Fackförbundet Jyty