Suomeksi
Nyhet

Kostnaderna för arbetsoförmåga kan påverkas

Enligt Keva uppgår de direkta kostnaderna för arbetsoförmåga i kommunsektorn till cirka 2 miljarder euro varje år.

Työntekijöitä kahvitauolla

KT:s arbetsmarknadsombudsman Taija Hämäläinen säger att kostnaderna för arbetsoförmåga döljer en stor produktivitetspotential. Också Keva har i sina beräkningar kommit fram till att kostnaderna kunde minskas med åtminstone 0,5 miljarder euro genom ledarskap som främjar arbetsförmågan.

Kostnaderna för arbetsoförmåga är under kontroll främst i sådana kommunorganisationer där ledningen följer upp kostnaderna och de närmaste cheferna konkret stöder arbetsförmågan. Organisationens interna samarbete och partnerskap med till exempel företagshälsovården och arbetspensionsförsäkrarna är viktiga för stödjandet av arbetsförmågan.

Enligt Hämäläinen krävs det långsiktighet för att nå resultat och Kevas undersökningar stöder detta; de ekonomiska nyckeltalen visar att utvecklingsarbetet ofta ger resultat först fem år senare.

Video: Taija Hämäläinen berättar (på finska) hur kostnaderna för arbetsoförmåga kan minskas genom strategiskt ledarskap.