På svenska
Uutinen

Oppilaitos saa käyttää opettajan oppimateriaalia normaalissa toiminnassaan normaalikäyttösäännön perusteella

Normaalikäyttösäännön mukaan työnantajalla on oikeus käyttää työ- tai virkasuhteessa luotuja teoksia, jotka ovat syntyneet yleisen työntekovelvoitteen vuoksi. Tekijänoikeuden omistuksen siirtäminen edellyttää sopimista, mutta työnantaja voi ilman sopimistakin edellyttää tiettyä koulutusyhteisön oppimateriaalien yhteiskäyttöä. Opettajalla on lähtökohtaisesti velvollisuus antaa oppimateriaalejansa muiden opettajien käyttöön normaalissa toiminnassa.

Kuvituskuva, jossa jaetaan kirjallista työtä.

KT Kuntatyönantajat ja AVAINTA teettivät KPMG:n tekijänoikeusjuristeilla selvityksen opettajan tekijänoikeuksista ammatillisissa oppilaitoksissa. Ohjeistus on annettu oppilaitosten käyttöön ja KT sekä AVAINTA hyödyntävät sitä jäsenneuvonnassaan.

Selvityksen keskeisin tulos on se, että tekijänoikeusjuridiikan keskeinen periaate - ns. normaalikäyttösääntö - koskee myös opetusalaa.

– Normaalikäyttösäännön mukaan työnantajalla on oikeus käyttää sellaisia työ- tai virkasuhteessa luotuja materiaaleja ja teoksia, jotka ovat syntyneet yleisen työntekovelvoitteen vuoksi. Työnantajalla on oikeus käyttää niitä normaalin toimintansa edellyttämässä laajuudessa, kiteyttää KPMG:n Senior Manager / Legal Counsel Ilkka Vuorenmaa.

Normaalikäyttöoikeus syntyy työ- tai virkasuhteen perusteella

Normaalikäyttösäännön soveltamisessa tulee silti huomioida monia rajoittavia tekijöitä eikä normaalikäytön määrittely ole aina yksiselitteistä. 

– Koulutuksen järjestäjän normaali toiminta tarkoittaa opetuksen järjestämistä sen tehtäväksi annetussa laajuudessa. Opettajien keskinäiset roolit materiaalin toteuttamisesta voidaan jakaa esim. siten, että opettajien oppimateriaalit ovat kaikkien käytössä silloin, kun niille on tarve, toteaa Vuorenmaa.

Vaikka normaalikäyttöoikeus syntyy automaattisesti työ- tai virkasuhteen perusteella, erillistä sopimista edellyttävät mm. oppimateriaalin muokkaaminen sekä sen jakaminen koulutuksen järjestäjän ulkopuolelle. KPMG:llä teetetty ohjeistus vastaa myös tilanteisiin, joissa oppimateriaaleihin sisältyy oppilaitosten ulkopuolisten tahojen tekijänoikeuksia tai joissa materiaalin tekijänä on useampi oppilaitoksen opettaja.

– Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikajärjestelmä luo hyvät edellytykset määritellä selkeästi, mitä oppimateriaalia on tehty työaikana osana palvelussuhteeseen kuuluvia tehtäviä. Oppimateriaalin luominen on jo pitkään kuulunut vakiintuneesti ammatillisen koulutuksen opettajan työtehtäviin. Vuosityöaikajärjestelmässä siihen tyypillisesti myös varataan aikaa sitomattoman työajan muodossa, toteaa Vuorenmaa.

Toimivista käytännöistä on hyötyä kaikille

KT:n neuvottelupäällikkö Hannu Freund toivoo, että ammatillisia oppilaitoksia koskevissa kannanotoissa saadaan OAJ:n kanssa mahdollisimman paljon yhteistä säveltä.

– Lakiin ja oikeuskäytäntöön perustuvat pelisäännöt ovat kaikkien osapuolten ja koko ammatillisen koulutuksen eduksi. Jos keskustason osapuolet pystyvät ohjeistamaan yhteneväisesti, on paikallisesti helpompaa keskittyä itse koulutukseen. Toimivista käytännöistä hyötyvät myös opettajisto, kun halutaan pitää ammatillinen koulutus perinteisillä koulutuksen järjestäjillä, arvioi Freund.

 

Kuva: Gabrielle Henderson, Unplash

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT