Suomeksi
Cirkulär
3/2023
Till organisationerna i kommun- och välfärdssektorn och medlemsbolagen i KT:s företagssektion

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsva-rar grupplivförsäkring träder i kraft 1.1.2023.

Förmånstabellen i kollektivavtalet ändras i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Den änkeandel och barnandel som gällde 2022 höjs med 2,8 procent 1.1.2023. Höjningen avrundas till följande fulla tiotal euro. I övrigt tillämpas år 2023 samma försäkringsvillkor som år 2022.

Det nya avtalet gäller år 2023, så förhandlingar om avtalsvillkoren förs nästa gång i december 2023.

För att förmånstagarna ska behandlas lika är det viktigt att organisationerna i kommun- och välfärdssektorn och medlemsbolagen i KT:s företagssektion (nedan medlemssamfunden) följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsärenden också när medlemssamfunden själva betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT uppmanar medlemssamfunden att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Ledande sakkunnig i pensionsfrågor    Juha Knuuti

Bilaga 
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som ska betalas då en anställd inom kommun- och välfärdssektorn eller vid ett medlemsbolag i KT:s företagssektion avlidit

 

Juha Knuuti

ledande pensionssakkunnig
Telefon:
+358 9 771 2201
Mobiltelefon:
+358 50 304 8070
E-post:
Juha.Knuuti@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT