Suomeksi
Nyhet

Sysselsättningsfonden föreslår att arbetslöshetsförsäkringsavgifterna hålls på nuvarande nivå

Sysselsättningsfondens styrelse beslutade vid sitt möte 24.8.2022 föreslå för fondens förvaltningsråd att arbetslöshetsförsäkringsavgifterna för 2023 hålls på nuvarande nivå. Sysselsättningsfondens förvaltningsråd godkände förslaget vid sitt möte 25.8.2022.

Sysselsättningsfonden lämnar sitt förslag till Social- och hälsovårdsministeriet, och de slutliga avgifterna fastställs på hösten. Nivån på arbetslöshetsförsäkringsavgifterna bestäms årligen genom lag.

Enligt förslaget blir arbetsgivarnas genomsnittliga avgift i alla sektorer 1,54 procent år 2023. I avgiften har beaktats den separata avgiftshöjningen på 0,03 procentenheter för finansieringen av omställningsskyddet som träder i kraft 1.1.2023. Arbetstagarnas avgift hålls enligt förslaget på nuvarande nivå, det vill säga 1,50 procent av lönesumman.

Den lägre arbetsgivaravgiften föreslås bli 0,52 procent (0,5 procent år 2022) och den högre avgiften 2,06 procent (2,05 procent år 2022) av lönerna.

Enligt KT:s verkställande direktör Markku Jalonen, vice ordförande i Sysselsättningsfondens styrelse, är det motiverat att hålla arbetslöshetsförsäkringsavgifterna på nuvarande nivå med tanke på konjunkturläget och fondens ekonomi.

KT har två platser i fondens styrelse och tre platser i förvaltningsrådet.

Avgiften förblir i genomsnitt oförändrad

Största delen av den lönesumma som arbetsgivarna i kommunsektorn och välfärdsområdena betalar omfattas av den högsta avgiften. I genomsnitt blir avgiften 1,98 procent år 2023.

Kommunernas och samkommunernas genomsnittliga avgift blir 1,91 procent. Välfärdsområdena är stora arbetsgivare som sysselsätter tusentals människor. Därför blir deras genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgift 2,05 procent.

Utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa har sjunkit till samma nivå som före coronan

Förslaget om arbetslöshetsförsäkringsavgifterna baserar sig på Sysselsättningsfondens prognos. Utifrån prognosen utarbetas också fondens budget för 2023. I prognosen beaktas bland annat beloppet av de förmåner som ska finansieras och fondens övriga utgifter under det kommande året.

– Den nuvarande nivån på arbetslöshetsförsäkringsavgifterna tryggar fondens likviditet och finansieringen av förmåner även nästa år. Samtidigt stärks fondens konjunkturbuffert. De utgifter för utkomstskyddet för arbetslösa som Sysselsättningsfonden finansierar har sjunkit till samma nivå som före coronapandemin. Den senaste tidens förändringar i både de ekonomiska utsikterna och sysselsättningsutvecklingen har dock ökat osäkerheten, sade Sysselsättningsfondens verkställande direktör Janne Metsämäki i ett pressmeddelande från Sysselsättningsfonden 24.8.2022.

Mer på webben