Suomeksi
Nyhet

Sysselsättningsfonden föreslår en måttlig höjning av arbetslöshetsförsäkringsavgifterna

Sysselsättningsfondens styrelse beslutade vid sitt möte 25.8.2020 föreslå för fondens förvaltningsråd en måttlig höjning av arbetslöshetsförsäkringsavgifterna för 2021. Förvaltningsrådet godkände förslaget vid sitt möte 27.8.2020.

Ihmisten varjot heijastuvat värikkääseen kankaaseen. Kuva: Mark Smith / Unsplash.

Sysselsättningsfonden lämnar sitt förslag till Social- och hälsovårdsministeriet, och de slutliga avgifterna fastställs på hösten. Nivån på arbetslöshetsförsäkringsavgifterna bestäms årligen genom lag.

Enligt förslaget ska den genomsnittliga avgiften för alla arbetsgivare höjas med 0,17 procentenheter och avgiften för arbetstagarna med 0,15 procentenheter. När alla sektorer beaktats blir således arbetsgivarens genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgift 1,42 procent och arbetstagarens avgift 1,4 procent av lönesumman 2021.

Den lägre arbetsgivaravgiften föreslås bli 0,5 procent (0,45 procent år 2020) och den högre avgiften 1,9 procent (1,7 procent år 2020) av lönerna.

KT Kommunarbetsgivarna anser att förslaget under dessa omständigheter är skäligt, när man beaktar de snabbt ökade arbetslöshetsutgifterna i år. KT har två platser i fondens styrelse och tre platser i förvaltningsrådet.

Också de kommunala arbetsgivarnas avgift stiger måttligt

Den lönesumma de flesta kommunala arbetsgivare betalar omfattas av den högre avgiften och därför stiger deras avgift med i genomsnitt cirka 0,2 procentenheter. I pengar betyder det en höjning på ungefär 35 miljoner euro för kommunsektorn nästa år.
Arbetslöshetsförsäkringsavgiften inom kommunsektorn är i genomsnitt 1,83 procent 2021.

Coronapandemin har ökat arbetslöshetsutgifterna

Förslaget om arbetslöshetsförsäkringsavgifterna baserar sig på Sysselsättningsfondens prognos. Utifrån prognosen utarbetas också fondens budget för 2021. I prognosen beaktas bland annat beloppet av de förmåner som ska finansieras och fondens övriga utgifter under det kommande året.

– Den plötsliga och kraftiga ökningen av arbetslöshetsutgifterna till följd av coronaviruset har haft en betydande inverkan på Sysselsättningsfondens ekonomi. I våras tryggade vi vår betalningsförmåga och verkställandet bland annat genom att ta lån och emittera masskuldebrev. Vår budget för 2021 baserar sig på en arbetslöshetsgrad på 8,5 procent, säger Sysselsättningsfondens verkställande direktör Janne Metsämäki.

Mer på webben