Suomeksi
Nyhet

Socialförsäkringsavgifterna och pensionsavgifterna för de kommunala arbetsgivarna år 2020 är fastställda

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften och pensionsavgiften sjunker en aning för kommunala arbetsgivare. Sjukförsäkringsavgiften sjunker med 0,58 procentenheter, om den jämförs med det basscenario som Finansministeriet fastställt.

Numeroita punaiselle matolla. Kuva: Black ice /Pexels

I konkurrenskraftsavtalet ingick en överenskommelse om att arbetspensionsavgifterna och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna skulle fördelas mellan arbetsgivarna och arbetstagarna samt att arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter sänks i förhållande till basscenariot. De överenskomna minskningarna har gjorts i arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter sedan år 2017.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt att de kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift är 1,34 procent år 2020. Avgiften stiger med 0,57 procentenheter jämfört med år 2019. I enlighet med konkurrenskraftsavtalet sjunker avgiften alltså år 2020 med 0,58 procentenheter jämfört med basscenariot.

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften är 0,45 procent upp till gränsen för lönesumman. För den överstigande delen av lönesumman blir avgiftsprocenten 1,7.

Gränsen för lönesumman är 2 125 500 euro år 2020.

Arbetsgivarens lönebaserade pensionsavgift är i genomsnitt 16,82 procent år 2020

Arbetsgivarens lönebaserade pensionsavgift är i genomsnitt 16,82 procent år 2020 (17,25 procent år 2019). I den här avgiften ingår en invalidpensionsavgift som är specifik för varje arbetsgivare och som utgör i genomsnitt en procent av lönerna.

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften uppgår år 2020 till totalt 737 miljoner euro (706 miljoner euro 2019). I proportion till kommunernas och samkommunernas lönesumma (FM:s uppskattning) utgör avgiften cirka 4,19 procent.

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften fördelas mellan medlemssamfunden i proportion till de pensionsdelar som betalas 2020 och som tjänats in i anställning hos medlemssamfundet före 2005.

I genomsnitt sjunker de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter med 0,19 procentenheter från år 2019.

Työmarkkinatutkimus

E-post:
tutkimus@kt.fi