Suomeksi
Nyhet

Sysselsättningsfonden föreslår en måttlig höjning av arbetslöshetsförsäkringsavgifterna

Sysselsättningsfondens styrelse beslutade vid sitt möte 24.8.2021 föreslå för fondens förvaltningsråd en måttlig höjning av arbetslöshetsförsäkringsavgifterna för 2022. Sysselsättningsfondens förvaltningsråd godkände förslaget vid sitt möte 26.8.2021.

Sysselsättningsfonden lämnar sitt förslag till Social- och hälsovårdsministeriet, och de slutliga avgifterna fastställs på hösten. Nivån på arbetslöshetsförsäkringsavgifterna bestäms årligen genom lag.

Enligt förslaget ska den genomsnittliga avgiften för alla arbetsgivare höjas med 0,1 procentenheter och avgiften för arbetstagarna med 0,1 procentenheter. När alla sektorer beaktats blir således arbetsgivarens genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgift 1,51 procent och arbetstagarens avgift 1,5 procent av lönesumman 2022.

Den lägre arbetsgivaravgiften föreslås bli 0,5 procent (0,5 procent år 2021) och den högre avgiften 2,05 procent (1,9 procent år 2021) av lönerna.

Sysselsättningsfondens styrelsemedlem, KT:s verkställande direktör Markku Jalonen anser att avgiftsförslaget under dessa omständigheter är skäligt, när man beaktar de snabbt ökade arbetslöshetsutgifterna till följd av coronakrisen. KT har två platser i fondens styrelse och tre platser i förvaltningsrådet.

Också de kommunala arbetsgivarnas avgift stiger

Den lönesumma de flesta kommunala arbetsgivare betalar omfattas av den högre avgiften och därför stiger deras avgift med i genomsnitt cirka 0,14 procentenheter. I pengar betyder det en höjning på ungefär 25 miljoner euro för kommunsektorn år 2022.

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften inom kommunsektorn är i genomsnitt 1,97 procent 2022.

Coronapandemin har ökat arbetslöshetsutgifterna

Förslaget om arbetslöshetsförsäkringsavgifterna baserar sig på Sysselsättningsfondens prognos. Utifrån prognosen utarbetas också fondens budget för 2022. I prognosen beaktas bland annat beloppet av de förmåner som ska finansieras och fondens övriga utgifter under det kommande året.

– Den stora ökningen av arbetslöshetsutgifterna till följd av coronapandemin har haft en betydande inverkan på Sysselsättningsfondens ekonomi. De utgifter som fonden ansvarar för är fortfarande höga jämfört med tiden före coronapandemin. För att täcka de ökade utgifterna använder vi konjunkturbufferten och det lån som togs i fjol. En måttlig höjning av arbetslöshetsförsäkringsavgifterna säkerställer vår likviditet och finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa också för nästa år. Vår budget för 2022 baserar sig på en arbetslöshetsgrad på 7,1 procent, sade verkställande direktör Janne Metsämäki i Sysselsättningsfondens pressmeddelande 25.8.2021.