Suomeksi
Nyhet

Unga vuxna vill ha meningsfullt arbete med påverkansmöjligheter

Unga vuxna vill bli sedda som individer i arbetslivet, detta framgår av det material som utvecklingsprogrammet ARBETE2030 samlat in genom en kampanj på sociala medier. Även den offentliga debatten om yrken påverkar hur unga förhåller sig till olika yrken.

Nuori kahvilatyöntekijä

Många unga vet inte ännu vad de vill arbeta med i framtiden. Det är inte heller säkert om deras drömyrke ens existerar i framtiden, eftersom arbetsuppgifterna hinner förändras mycket på tio år. Det som däremot är säkert är att unga vuxna söker meningsfullhet och möjlighet att påverka i sitt framtida arbete.

Arbetsgivarna står inför en brytningstid

Av de ungas diskussioner på sociala media framgår det att många arbetsgivare står inför en omvälvande brytningstid. I framtiden efterlyses allt mer variation i arbetet och möjligheter att påverka såväl de egna arbetsuppgifterna som arbetssätten.

Unga vuxna vill i arbetslivet också bli sedda som individer med egna styrkor, åsikter och passioner. De flesta unga vuxna vill arbeta flexibelt oberoende av tid och plats. Man vill ha ett förtroligt förhållande till arbetsgivaren. Allt detta innebär att organisationsformer och ledningspraxis måste förnyas.

Den offentliga debatten påverkar de ungas uppfattning om yrken och branscher

Enligt Mervi Niemi, specialsakkunnig vid Arbetshälsoinstitutet, är det viktigt att fundera på hur man kan göra yrken som innebär fysiskt arbete mer lockande och uppskattade bland de unga i Finland.

Nyheter och annan offentlig debatt fokuserar mycket på de dåliga sidorna och belastningsfaktorerna medan resurserna i dessa yrken och arbeten glöms bort.

På arbetsplatserna lönar det sig att förbättra inskolningen av de unga och att beakta dem som individer. Det är också viktigt att stödja de unga i början av karriären och inte låta dem ställas inför problem ensamma.

Utvecklingsprogrammet ARBETE2030 utredde de ungas syn på arbetslivet genom en kampanj på sociala medier i november-december 2020. Under kampanjen samlade man in tiotals videor och bilder samt hundratals kommentarer från unga vuxna över 18 år. I sin helhet fick kampanjen #muntyö2030 över en halv miljon visningar på sociala medier.

ARBETE2030, som ingår i statsminister Sanna Marins regeringsprogram, är ett utvecklingsprogram för att förnya arbetssätten och främja arbetslivsinnovationer och utnyttjande av teknologi. Arbetshälsoinstitutet ansvarar för det operativa genomförandet av programmet. KT deltar i planeringen av det nationella programmet ARBETE2030 och inom kommunsektorn samlar Kommunjobb2030 de utvecklingsprojekt som genomförs av KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna.

ARBETE2030-programmets sammanfattande video om hur de unga skulle utveckla arbetslivet (på finska)

Muualla verkossa