Suomeksi
Nyhet

Arbetsgivarna ska inte åläggas fler kostnader

Arbetsgruppen som berett revideringen jämställdhetslagens bestämmelser om öppenheten i fråga om löner har lämnat in ett oenigt betänkande. KT anser att det inte finns anledning att revidera jämställdhetslagen på det sätt som betänkandet framställer.

Ihmisten varjot heijastuvat värikkääseen kankaaseen. Kuva: Mark Smith / Unsplash.

Revideringen av jämställdhetslagens bestämmelser om öppenhet i fråga om löner bereddes i en trepartsarbetsgrupp som Social- och hälsovårdsministeriet tillsatt. Gruppen lade fram sitt betänkande den 15 november. I betänkandet nåddes ingen enighet. Betänkandet har utarbetats i form av en regeringsproposition.

I betänkandet har både arbetsgivar- och löntagarorganisationer lagt fram avvikande och kompletterande åsikter. 

– Förhoppningsvis kommer ändringsförslagen i betänkandet inte att gå till vidare behandling, utan en ny arbetsgrupp tillsätts med ett nytt uppdrag, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

Den nuvarande jämställdhetslagen har redan tillräckliga metoder

KT anser att det inte finns anledning att revidera jämställdhetslagen på det sätt som betänkandet framställer. Lagstiftningen om jämställdhet reviderades senast 2015.  
Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren se till att det inte förekommer någon snedvridning i lönerna och att de korrigeras om sådana upptäcks. Jämställdhetslagen innehåller redan nu tillräckliga metoder för att arbetstagare hos samma arbetsgivare får lika lön för lika och likvärdigt arbete oberoende av kön. Betänkandets förslag om ökad rätt till information för personalrepresentanter är onödigt.

– Om de möjligheter som redan finns i lagen inte används är lösningen knappast att föreskriva arbetsgivarna nya skyldigheter. Det skulle medföra ökad byråkrati, ökad administrativ börda och ökade kostnader för arbetsgivarna, säger Markku Jalonen.

Mer på webben

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT