Suomeksi
Nyhet

Arbetsmarknadsorganisationernas rekommendation om konsekvensbedömning av kollektivavtalen ur ett jämställdhetsperspektiv

Ett mål i regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas likalönsprogram för 2020–2023 är att de centrala arbetsmarknadsorganisationernas rekommendation från 2011 om jämställdhetskonsekvensbedömning ska uppdateras.

Jämställdhetskonsekvensbedömning innebär en analys av hur förslag, åtgärder, projekt, bestämmelser och praxis påverkar eller kan komma att påverka personer av olika kön.
Rekommendationen har beretts i samråd med de centrala arbetsmarknadsorganisationerna.

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT