På svenska
Uutinen

Työnantajille koituvia kustannuksia ei pidä lisätä

Tasa-arvolain palkka-avoimuutta koskevien säännösten uudistamista valmistellut työryhmä on jättänyt erimielisen mietinnön. KT katsoo, ettei tasa-arvolain uudistamiseen ole tarvetta mietinnössä esitetyillä tavoilla.

Ihmisten varjot heijastuvat värikkääseen kankaaseen. Kuva: Mark Smith / Unsplash.

Tasa-arvolain palkka-avoimuutta koskevien säännösten uudistusta valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä. Työryhmä jätti mietintönsä 15. marraskuuta. Mietinnöstä ei saavutettu yhteisymmärrystä. Mietintö on laadittu hallituksen esityksen muotoon.

Mietintöön ovat jättäneet sekä työnantaja- että ammattiyhdistysjärjestöt eriäviä ja täydentäviä mielipiteitä.  

– Toivottavasti mietintöön kirjattuja lakimuutosehdotuksia ei viedä jatkokäsittelyyn, vaan perustetaan uusi työryhmä uudella toimeksiannolla, sanoo toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Nykyisessä tasa-arvolaissa on jo riittävät keinot

KT katsoo, että tasa-arvolain uudistamiseen ei ole todellista tarvetta mietinnössä esitetyllä tavalla. Tasa-arvolainsäädäntöä uudistettiin edellisen kerran vuonna 2015.  

Tasa-arvolain mukaan työnantajan on varmistettava, että palkkauksessa ei ole vääristymiä ja jos niitä havaitaan, ne korjataan. Tasa-arvolaki sisältää jo nyt riittävät keinot siihen, että samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samalla työnantajalla samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Mietinnössä esitetty henkilöstön edustajien tiedonsaannin oikeuden lisääminen on tarpeetonta.

– Mikäli jo nykyisiä lainsäädännön antamia keinoja ei käytetä, ratkaisu tähän ei ole se, että lainsäädäntöön säädetään lisää uusia velvoitteita työnantajille. Tämä lisää työnantajaan kohdistuvaa byrokratiaa, kustannuksia ja hallinnollista taakkaa, Markku Jalonen sanoo.

Muualla verkossa

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT