Suomeksi
Pressmeddelande

KT understöder fortsättning på likalönsprogrammet

KT understöder en fortsatt minskning av löneklyftan mellan kvinnor och män. I arbetet är det viktigt att beakta lönebetalningsförmågan och skillnaderna mellan olika sektorer.

Lattialla lojuu lasten pinkit ja siniset lenkkarit potkulautojen vieressä. Kuva: Eeva Anundi.

KT understöder en fortsättning på likalönsprogrammet även under nästa regeringsperiod. Målet bör fortfarande vara att minska den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män.

I Finland har man redan fastställt ett likalönsprogram för flera regeringsperioder. En helhetsbedömning av de åtgärder för lika lön som fastställdes för innevarande regeringsperiod 2020–2023 publicerades 2.2.2023.

När man talar om lika lön är det viktigt att notera att den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män innebär skillnader i medellöner mellan könen på samhällsnivå. De genomsnittliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män beror alltså inte på att samma offentliga arbetsgivare skulle betala olika lön för samma arbetsuppgifter.

Den genomsnittliga löneskillnaden beror på att kvinnor och män arbetar inom olika sektorer och också på att arbetsgivarnas lönebetalningsförmåga varierar inom olika sektorer.

– Lönen är inte det enda arbetsvillkoret. Exempelvis inom kommun- och välfärdssektorerna finns längre semestrar och mer generösa villkor för familjeledighet än inom många andra sektorer. Inom kommun- och välfärdssektorerna behandlas dessutom olika familjer på ett jämlikt sätt i fråga om familjeledigheten, säger KT:s förhandlingsdirektör Anne Kiiski.

KT understöder flera av rapportens rekommendationer

Leila Kostiainen, som utvärderar likalönsprogrammet, ger i sin rapport sammanlagt 11 åtgärdsrekommendationer, av vilka många enligt KT är värda att understödas. De aktörer som deltar i programmet måste dock gemensamt bedöma vilka åtgärder som det är motiverat att genomföra.  
 
Av arbetsmarknadsaktörerna har hittills endast centralorganisationerna, dvs. KT, EK, FFC, STTK och Akava, deltagit i likalönsprogrammet. Utvärderaren föreslår att även parterna i kollektivavtalen, dvs. arbetsgivar- och löntagarorganisationerna, inkluderas som aktiva aktörer i programmet.

KT anser att förslaget är bra i det nuvarande arbetsmarknadsläget, när de inkomstpolitiska helhetsuppgörelserna i praktiken har slopats. Den ekonomiska effektanalys som utvärderaren föreslår är också värd att överväga.

KT understöder åtgärder genom vilka man bryter segregationen och uppmuntrar folk att söka sig till utbildning och arbetsuppgifter där det egna könet är mindre representerat än genomsnittet.

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT