Suomeksi
Nyhet

Lagstiftningen stöder balans mellan arbete och familj

Arbetsgruppen för balans i arbetslivet avslutade sitt arbete och överlämnade sitt betänkande till Arbets- och näringsministeriet 14.12.2021. Enligt arbetsgivarna erbjuder den nuvarande lagstiftningen goda möjligheter att stödja balansen mellan arbetsliv och privatliv. Ministeriet föreslår inga ändringar i arbetslagstiftningen.

Isä kuljettaa vauvaa lastenvaunuissa talvella. Kuva: Anton Uniqueton palvelusta Pexels.

Arbetsgruppen på trepartsbasis hade till uppgift att bereda de ändringar i arbetslagstiftningen som genomförandet av direktivet om balans mellan arbetsliv och privatliv samt regeringens familjeledighetsreform eventuellt kräver. Arbetsgruppen hade också till uppgift att bedöma om det på basis av regeringsprogrammet är nödvändigt att via lagstiftningen öka den arbetstidsflexibilitet som balanserar arbets- och familjelivet samt förbättra anställningstryggheten för dem som tar ut familjeledigheter.

Arbetsgruppen överlämnade sin promemoria om föresatserna i regeringsprogrammet till ministeriet den 14 december. Arbets- och näringsministeriet föreslår inga ändringar i lagstiftningen.

I promemorian nåddes inget samförstånd. Arbetsgivarorganisationerna gav ett kompletterande uttalande i frågan.

Tillräckliga metoder för att förebygga diskriminering och för flexibilitet i arbetslivet

Den nuvarande lagstiftningen garanterar tillräckliga metoder för att förebygga diskriminering och för att kombinera arbetsliv och familjeliv.

KT och de andra arbetsgivarorganisationerna ansåg att lagstiftningsändringar inte är nödvändiga. Enligt arbetsgivarnas uppfattning möjliggör den nuvarande lagstiftningen en arbetstidsflexibilitet där arbetstagaren flexibelt kan kombinera arbete och familjeliv.

När familjeledighetsreformen genomförs ökar dessutom familjernas möjligheter att kombinera arbetsliv och familjeliv i enlighet med sina behov. Även för visstidsanställda har skyddet mot diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet tryggats i den gällande lagstiftningen.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna företräddes i arbetsgruppen av KT:s förhandlingschef Anne Kiiski.


Mer på webben

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mari Kokko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2212
Mobiltelefon:
+358 50 595 4461
E-post:
Mari.Kokko@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT