På svenska
Uutinen

Lainsäädäntö tukee työ- ja perhe-elämän yhdistämistä

Työelämän tasapaino -työryhmä päätti työskentelynsä ja luovutti mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle 14.12.2021. Työnantajien mielestä nykyinen lainsäädäntö tarjoaa hyvät mahdollisuudet tukea työ- ja perhe-elämän yhdistämistä. Ministeriö ei esitä muutoksia työlainsäädäntöön.

Isä kuljettaa vauvaa lastenvaunuissa talvella. Kuva: Anton Uniqueton palvelusta Pexels.

Kolmikantaisen työryhmän tehtävänä oli valmistella työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpanon sekä hallituksen perhevapaauudistuksen mahdollisesti vaatimat muutokset työlainsäädäntöön. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli myös arvioida, onko hallitusohjelman kirjausten perusteella tarpeen lainsäädännöllisesti lisätä työ- ja perhe-elämään tasapainottavia työaikajoustoja sekä parantaa perhevapaita käyttävien työsuhdeturvaa.

Työryhmä jätti hallitusohjelman kirjauksia koskevan muistionsa ministeriölle 14. joulukuuta. Työ- ja elinkeinoministeriö ei esitä lainsäädäntöön muutoksia.

Muistiosta ei saavutettu yhteisymmärrystä. Työnantajajärjestöt antoivat asiasta täydentävän lausuman.

Riittävät keinot syrjinnän ehkäisyyn ja työelämän joustoihin

Nykyinen lainsäädäntö takaa riittävät keinot syrjinnän ehkäisyyn sekä työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen.

KT ja muut työnantajajärjestöt olivat sitä mieltä, että lainsäädäntömuutokset eivät ole tarpeellisia. Työnantajien näkemyksen mukaan nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa työaikajoustot, joiden avulla työntekijä voi joustavasti yhdistää työ- ja perhe-elämää.

Lisäksi toteutuessaan perhevapauudistus lisää perheiden mahdollisuuksia yhdistää työ- ja perhe-elämä tarpeidensa mukaisesti. Myös määräaikaisten työntekijöiden suoja raskaus- ja perhevapaasyrjintää vastaan on turvattu nykyisessä lainsäädännössä.

KT:n neuvottelupäällikkö Anne Kiiski edusti työryhmässä kunta- ja hyvinvointialuetyönantajia.


Muualla verkossa

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mari Kokko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2212
Matkapuhelin:
+358 50 595 4461
Sähköposti:
Mari.Kokko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT