Suomeksi
Pressmeddelande

En sysselsättningsfrämjande lösning hade behövts

Ingen lösning nåddes vid de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingar om åtgärder för att främja sysselsättningen bland äldre.

– KT:s mål var lösningar som främjar sysselsättningen, säger arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen vid KT.

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna hade fått i uppdrag av regeringen att före slutet av november lägga fram ett enhälligt förslag till åtgärder för att öka sysselsättningen bland personer över 55 år med minst 10 000 före slutet av 2029. 

KT anser att det är viktigt att finna lösningar som förbättrar sysselsättningen. Vid förhandlingarna nåddes dock inte enighet om en lösning där man utöver slopandet av tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa hade kommit överens om åtgärder som förbättrar ställningen på arbetsmarknaden för dem som fyllt 55 år och deras ork i arbetet. 

I den svåra sysselsättningssituationen förefaller det som att kommunernas sysselsättningsskyldighet kommer att öka. KT anser det vara nödvändigt att stärka användningen av lönesubventioner för dem som omfattas av garanterat arbete. Perioder med lönesubvention ska vara möjliga i uppgifter inom antingen kommunen eller den privata sektorn i syfte att förlänga arbetskarriären på arbetsmarknaden. 

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT