På svenska
Tiedote

Työllisyyttä parantavaa ratkaisua olisi tarvittu

Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluissa toimista ikääntyneiden työllisyyden edistämiseksi ei saavutettu ratkaisua.

– KT olisi toivonut, että olisi saatu aikaan työllisyyttä parantavia ratkaisuja, sanoo työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Hallitukselta saadun toimeksiannon mukaan työmarkkinakeskusjärjestöjen tuli tehdä yksimielinen esitys marraskuun loppuun mennessä toimista, joilla yli 55-vuotiaiden työllisyyttä lisätään vähintään 10 000:llä vuoden 2029 loppuun mennessä.

KT pitää tärkeänä etsiä työllisyyttä parantavia ratkaisuja. Neuvotteluissa ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen ratkaisusta, jossa työttömyysturvan lisäpäivien poistamisen ohella olisi sovittu toimenpiteistä 55 vuotta täyttäneiden työmarkkina-aseman ja työssä jaksamisen parantamisesta.

Vaikeassa työllisyystilanteessa näköpiirissä on kuntien työllistämisvelvoitteen kasvu. KT pitää välttämättömänä, että palkkatuen käyttämistä velvoitetyön piiriin tulevien kohdalla vahvistetaan. Palkkatukijaksojen pitää olla mahdollista joko kunnan tai yksityisen sektorin tehtävissä tavoitteena työuran jatkuminen työmarkkinoilla.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT