Suomeksi
Pressmeddelande

Epidemin driver kommunsektorn till omfattande permitteringar

Coronavirusepidemin har markant ökat kommunernas och samkommunernas behov att permittera personal. Enligt KT Kommunarbetsgivarnas enkät gäller det rentav 65 procent av de kommunala arbetsgivarna som besvarat enkäten.

Korona aiheuttaa lomautuksia

Sammanlagt kommer nästan 29 400 personer inom kommunsektorn att drabbas av permittering eller avbruten löneutbetalning enligt enkäten. Om trenden är den samma i också i kommunerna och samkommunerna utanför enkäten kan det faktiska antalet vara mycket större.

I siffran ingår utöver de som hotas av permitteringar också de vars löneutbetalning avbryts på grund av epidemin. Det är fråga om nästan 12 000 personer.

Nästan 8 procent av de kommunala arbetsgivare som besvarade enkäten kommer att permittera i år enbart till följd av sin svaga ekonomiska situation. Eftersom många kommuners och samkommuners svåra situation förvärras av coronaviruset uppgav 12 procent av de tillfrågade att permitteringsbehovet beror på både och.

Permitteringsbehovet varierar i olika personalgrupper

Behovet att permittera eller avbryta utbetalningen av löner beror främst på den tillfälliga bristen på arbete i kommunsektorn. Permitteringarna gäller främst personalen inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet, eftersom skolor och daghem stängts.

Åtgärderna påverkar också personal inom förvaltning och kontorsarbete samt övriga stödfunktioner. Däremot finns det knappt alls något behov av permitteringar inom social- och hälsovården eller räddningsväsendet.

Kommunerna och samkommunerna bedömer att en del av permitteringarna kan bli långvariga. En genomsnittlig permittering varar nästan sex veckor.

Antalet permitteringar kan ändras snabbt

KT:s enkät besvarades av 252 kommuner och samkommuner denna vecka. De har nästan 290 000 anställda, vilket motsvarar nästan 70 procent av kommunsektorns personal.

Endast några av dem som besvarat enkäten kunde inte bedöma behovet av permitteringar.

I de öppna svaren betonade många kommuner och samkommuner att permittering är en sista utväg. Före det försöker man utreda möjligheterna till ersättande arbete. Permitteringens längd är mycket svår att bedöma, eftersom den beror på hur länge undantagsförhållandena gäller och verksamheten måste vara nere.

Siffrorna som KT samlat in grundar sig på bedömningar av situationen den senaste tiden och kan därför ändras mycket fort. En del av permitteringarna blir kanske inte av, men å andra sidan kan de bli mycket fler än beräknat.


Texten har uppdateras den 26 mars 2020.

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Hotti

ledande arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2324
Mobiltelefon:
+358 50 527 1092
E-post:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT