Suomeksi
Nyhet

Beredningen av sysselsättningsförsöken i kommunerna fortsätter

Arbetsmarknaden påverkas starkt av coronakrisen. Beredningen av sysselsättningsförsöken i kommunerna fortsätter men man har beslutat att skjuta upp starten.

Työnhakija saa henkilökohtaista neuvontaa. Kuva: Eeva Anundi.

I det kommande arbetsmarknadsläget är det viktigare än någonsin att inleda sysselsättningsförsöken. Genom att kombinera statens och kommunernas resurser och kompetens tillgodoser man tillsammans det kraftigt ökande servicebehovet hos både arbetssökande och företag.

Beredningen av sysselsättningsförsöken fortsätter men på grund av den exceptionella situationen till följd av coronakrisen har man beslutat att skjuta upp starten så att arbets- och näringsbyråernas serviceförmåga kan tryggas.

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen har 27.3 slagit fast att sysselsättningsförsöken genomförs enligt följande tidtabell:

  • Regeringens proposition lämnas i april.
  • Försöken inleds 1.1.2021 och avslutas 30.6.2023.
  • Förhandlingarna om att överföra personal från arbets- och näringsbyråerna till försöken genomförs under hösten.

På hösten kan man också notera och beakta förändringarna i antalet kunder för resurskalkylerna. Resurskalkylerna för försöken kommer att uppdateras enligt den förändrade situationen så att kommunernas och arbets- och näringsbyråernas resurser kan anpassas till belastningen.

Senare preciseras tidtabellen för när den kompletterande rekryteringen till kommunerna genomförs.
 

Mer på webben