På svenska
Uutinen

Työllisyysrahasto esittää työttömyysvakuutusmaksujen maltillista korottamista

Työllisyysrahaston hallitus päätti kokouksessaan 25.8.2020 esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen maltillista korottamista vuodelle 2021. Työllisyysrahaston hallintoneuvosto hyväksyi esityksen kokouksessaan 27.8.2020.

Ihmisten varjot heijastuvat värikkääseen kankaaseen. Kuva: Mark Smith / Unsplash.

Työllisyysrahasto antaa esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle, ja lopulliset maksut vahvistetaan syksyllä. Työttömyysvakuutusmaksujen taso säädetään vuosittain lailla.

Esityksen mukaan kaikkien työnantajan keskimääräistä maksua nostetaan 0,17 ja työntekijöiden maksua 0,15 prosenttiyksiköllä. Näin ollen kaikki sektorit huomioiden työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu on 1,42 prosenttia ja työntekijän maksu 1,4 prosenttia palkkasummasta vuonna 2021.

Alemmaksi työnantajamaksuksi esitetään 0,5 prosenttia (0,45 prosenttia vuonna 2020) ja ylemmäksi maksuksi 1,9 prosenttia (1,7 prosenttia vuonna 2020) palkoista.

KT Kuntatyönantajien näkemyksen mukaan esitys on näissä olosuhteissa kohtuullinen, kun huomioidaan tänä vuonna nopeasti kasvaneet työttömyysmenot. KT:lla on rahaston hallituksessa kaksi ja hallintoneuvostossa kolme paikkaa.

Kuntatyönantajienkin maksu nousee maltillisesti

Enin osa kuntatyönantajien maksamasta palkkasummasta kuuluu ylimmän maksun piiriin, minkä vuoksi niiden maksu nousee keskimäärin noin 0,2 prosenttiyksikköä. Euroissa tämä tarkoittaa kunta-alalle noin 35 miljoonan euron korotusta vuonna 2021.

Kunta-alalla työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2021 on keskimäärin 1,83 prosenttia.

Koronaepidemia kasvattanut työttömyysmenoja

Esitys työttömyysvakuutusmaksuista pohjautuu Työllisyysrahaston ennusteeseen, jonka pohjalta laaditaan myös rahaston talousarvio vuodelle 2021. Ennusteessa otetaan huomioon muun muassa rahoitettavien etuuksien määrä ja muut rahaston menot tulevana vuotena. 

– Koronaviruksen aiheuttama äkillinen ja voimakas työttömyysmenojen kasvu on vaikuttanut Työllisyysrahaston talouteen merkittävästi. Turvasimme keväällä maksukykymme ja toimeenpanomme muun muassa ottamalla lainaa ja laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjoja. Vuoden 2021 talousarviomme perustuu 8,5 prosentin työttömyysasteeseen, kertoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki

Muualla verkossa