Suomeksi
Nyhet

Direktörerna för arbetsmarknadens centralorganisationer och ministrarna vädjar till arbetsplatsernas nyckelaktörer att få slut på sexuella trakasserier

Till stöd för arbetsplatserna har man utarbetat en guide med anvisningar om bland annat identifiering av sexuella trakasserier samt information om lagstiftning och om arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar.

Häirintävapaat työpaikat

I ett gemensamt meddelande uppmanar ministrarna och direktörerna för arbetsmarknadens centralorganisationer arbetsplatserna att försäkra sig om att förfarandena för ingripande vid sexuella trakasserier är uppdaterade och bekanta för alla anställda.

Meddelandet har undertecknats av ministrarna och av direktörerna för Akava, Finlands Näringsliv, Kyrkans arbetsmarknadsverk, KT Kommunarbetsgivarna, FFC, FTFC, Företagarna i Finland samt Statens arbetsmarknadsverk.

Samarbetet mellan ministerierna och centralorganisationerna inleddes vid rundabordsförhandlingar 18.12.2017. Den arbetsgrupp som bildades efter förhandlingarna samt beredningen av den guide som riktas till arbetsplatserna har letts av Arbets- och näringsministeriets projekt Arbetsliv 2020. Arbetsgruppen fortsätter sitt samarbete och bedömer eventuella nya åtgärder.

Material till stöd för arbetsplatserna

Brev till nyckelaktörer på arbetsplatsen (på finska)