Suomeksi
Pressmeddelande

Tiotusentals unga får igen sommarjobb inom kommunsektorn

I år erbjuder kommunerna och samkommunerna omkring 45 000 unga sommarjobb. Jobbutbudet har länge varit lika stort oberoende av ekonomiska konjunkturer.

Nuori kahvilatyöntekijä

Över hälften av arbetstillfällena, omkring 25 000, erbjuds direkt i kommunerna och samkommunerna. Dessutom stöder kommunsektorn sysselsättningen av omkring 20 000 unga i organisationer och företag.

Närmare två tredjedelar av arbetstillfällena erbjuds grundskoleelever och gymnasister. Omkring en fjärdedel går till yrkesstuderande.

Inom kommunsektorn är typiska uppgifter för unga olika slags underhålls-, gårds- och trädgårdsarbeten. De unga behövs också för underhåll av idrottsanläggningar. Kontorsjobb erbjuds i viss mån och likaså jobb vid bibliotek och i museer.

Jobb inom vårdsektorn skiljer sig i någon mån från övriga arbetsuppgifter. Studerande i branschen får vårdjobb som semestervikarier och praktikanter.

Att erbjuda unga sommarjobb är ett ypperligt tillfälle för kommunen att visa vilken bra arbetsplats den är. Erfarenheter av sommarjobb lockar också de unga att senare söka sig till arbeten inom kommunsektorn.

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT