Suomeksi
Nyhet

Kommunsektorns jämställdhetsplaner behandlar jämställdheten mångsidigt

Enligt KT:s utredning har fler än fyra av fem kommuner och samkommuner gjort upp en jämställdhetsplan. De representerar mer än 90 procent av personalen i kommunerna.

Tasa-arvo suunnitelmat ja palkkakartoitukset

Ju större kommuner eller samkommuner det är fråga om dess större är sannolikheten att de har en jämställdhetsplan.

Alla kommuner och samkommuner med mer än 5 000 anställda hade en jämställdhetsplan. I nästan alla övriga kommuner och samkommuner var en sådan plan på väg eller under arbete.

Två tredjedelar av de kommuner och samkommuner som hade en jämställdhetsplan hade också genomfört en lönekartläggning så som jämställdhetslagen förutsätter. Det motsvarar 83 procent av de anställda i de kommuner och samkommuner som har en jämställdhetsplan.

En jämställdhetsplan och en lönekartläggning ska enligt jämställdhetslagen göras minst en gång per två år. Kommunsektorns jämställdhetsplaner behandlar jämställdhet mellan kvinnor och män på ett mångsidigt sätt. De flesta planerna behandlar utöver löner också andra fenomen i arbetslivet, såsom rekryteringspolicy, trakasserier, utbildning, karriärutveckling, värderingar, arbetsredskap och arbetsförhållanden.

KT Kommunarbetsgivarna samlade information om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar år 2017. Enkäten skickades till alla kommuner och samkommuner och besvarades av KT:s kontaktpersoner som representerar arbetsgivarna. Enkäten omfattar 85 % av den totala personalstyrkan inom kommunsektorn.

Arbetsmarknadens centralorganisationers gemensamma pressmeddelande

Anne Hotti

ledande arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2324
Mobiltelefon:
+358 50 527 1092
E-post:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT