På svenska
Uutinen

Kunta-alan tasa-arvosuunnitelmissa käsitellään tasa-arvoista kohtelua monipuolisesti

KT:n selvityksen mukaan yli neljä viidesosaa kunnista ja kuntayhtymistä on tehnyt tasa-arvosuunnitelman. Niiden piirissä on yli 90 prosenttia kuntayksiköiden henkilöstöstä.

Tasa-arvo suunnitelmat ja palkkakartoitukset

Mitä suuremmasta kuntayksiköstä oli kysymys, sitä varmemmin myös tasa-arvosuunnitelma oli tehty.

Selvitykseen vastanneista kuntayksiköistä tasa-arvosuunnitelma oli tehty kaikissa yli 5 000 työntekijän yksiköissä. Lähes kaikissa muissa kunnissa ja kuntayhtymissä suunnitelma oli tekeillä tai työn alla.

Kaksi kolmasosaa tasa-arvosuunnitelman tehneistä kunnista ja kuntayhtymistä on myös laatinut tasa-arvolain edellyttämän palkkakartoituksen. Se kattaa 83 prosenttia tasa-arvosuunnitelman tehneiden henkilöstöstä.

Tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus on tehtävä vähintään kerran kahdessa vuodessa. Kunta-alan tasa-arvosuunnitelmissa naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua käsitellään monipuolisesti. Suurimmassa osassa suunnitelmista käsitellään palkkauksen lisäksi monia muita työelämän ilmiöitä, kuten rekrytointikäytäntöjä, häirintää, koulutusta, urakehitystä, työpaikan arvoja sekä työoloja ja -välineitä.

KT Kuntatyönantajat keräsi tiedot tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten tilanteesta vuodelta 2017. Tiedustelu lähetettiin kaikkiin kuntiin ja kuntayhtymiin ja siihen vastasivat kuntayksiköiden työantajaa edustavat KT-yhteyshenkilöt. Tiedustelu kattaa 85 % koko kunta-alan henkilöstöstä.

Yhteenveto KT:n tekemän selvityksen tuloksista

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen tiedote

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT