Suomeksi
Nyhet

Arbetsmarknadens centralorganisationer söker tillsammans metoder för kompetensutveckling

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har tillsammans inlett arbetet att försöka hitta medel som kan främja kompetensutvecklingen hos såväl sysselsatta som arbetslösa.

Keinot osaamisen kehittämiseen

Målet är att komma med förslag som förbättrar sysselsättningsgraden. Arbetslivet genomgår en brytningstid och arbetskraftens kunnande måste hänga med i förändringen.

De som deltar i arbetet är Akava, Finlands Näringsliv EK, Kyrkans arbetsmarknadsverk, KT Kommunarbetsgivarna, FFC, FTFC och Statens arbetsmarknadsverk.