Suomeksi
Nyhet

Arbetsgivare har skäl att utarbeta antidrogprogram

Alkoholmissbruk medför betydande kostnader och andra negativa konsekvenser på finländska arbetsplatser. Arbetsgivaren kan minska dem med hjälp av ett antidrogprogram.

Työpaikan päihdeohjelma

Redan enligt en försiktig uppskattning förorsakar alkoholmissbruk kostnader på 500 miljoner, men möjligen rentav en miljard euro per år. Kostnader uppstår bland annat till följd av frånvaro bland de anställda och försämrad arbetseffektivitet. Därtill ökar arbetsolycksfallen. Alkoholrelaterade sjukdomar leder också till sjukpensioneringar.

Arbetsgivarna kan minska dessa kostnader genom interventioner på arbetsplatsen i syfte att påverka de anställdas alkoholbruk.

Investering i antidrogprogram lönsamt både ekonomiskt och mänskligt sett

De ekonomiska effekterna av arbetsplatsinterventioner som syftar till att minska alkoholskador har undersökts rätt lite. Om ett antidrogprogram på arbetsplatsen kan ge ens måttliga resultat är en investering i det befogat redan ur ekonomisk synvinkel, i synnerhet i stora organisationer.

I en färsk undersökning har man beräknat hur lönsamt det är för arbetsgivaren att ingripa i alkoholproblem bland de anställda. Enligt exempelberäkningen kan man förvänta sig att varje euro som investeras i arbetsplatsinterventioner ger en ekonomisk nytta på minst en 1–2 euro. Tidigare har utländska undersökningar också kommit fram till bedömningar i samma storleksklass.

Exempelberäkningen baserar sig på mycket måttliga antaganden. I en organisation på 1 000 personer skulle exempelvis en minskning av riskkonsumenternas sjukfrånvaro med en procent och en förbättring av arbetsproduktiviteten med fem procent göra arbetsplatsinterventionen ekonomiskt lönsam. Utgångsantagandet i beräkningen är att nio procent av de anställda är riskkonsumenter och 30 av dem deltar i antidrogprogrammet.

Att investera i ett antidrogprogram som utarbetats tillsammans på arbetsplatsen är också mänskligt sett värt att understöda. Bäst är det om arbetsgivaren lyckas förebygga missbruksproblem redan innan de uppstår.

Mer på denna tjänst

Mer på webben