På svenska
Uutinen

Työnantajan kannattaa tehdä päihdeohjelma

Alkoholin käyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla merkittäviä kustannuksia ja muita haittoja. Työnantaja voi vähentää niitä päihdeohjelman avulla.

Työpaikan päihdeohjelma

Alkoholinkäyttö aiheuttaa varovaisestikin arvioiden 500 miljoonan, mutta mahdollisesti jopa miljardin euron kustannukset vuosittain. Kustannuksia kertyy muun muassa työntekijöiden poissaoloista ja työtehon heikkenemisestä. Myös työtapaturmat lisääntyvät. Alkoholin aiheuttamien sairauksien vuoksi päädytään myös työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työnantajat voivat vähentää näitä kustannuksia työpaikkainterventioilla, joilla vaikutetaan työntekijöiden alkoholinkäyttöön.

Päihdeohjelmaan sijoittaminen taloudellisesti ja inhimillisesti kannattavaa

Alkoholihaittojen vähentämiseksi tähtäävien työpaikkainterventioiden taloudellisista vaikutuksia
on tutkittu melko vähän. Jos työpaikan päihdeohjelmalla saavutetaan edes maltillisia tuloksia, siihen sijoittaminen on perusteltua jo pelkästään taloudellisesta näkökulmasta etenkin suurissa organisaatioissa.

Tuoreessa tutkimuksessa on laskettu, kuinka kannattavaa työntekijöiden alkoholiongelmiin puuttuminen on työnantajalle. Esimerkkilaskelman perusteella jokaisen työpaikkainterventioon sijoitetun euron voi odottaa tuottavan vähintään 1–2 euron hyödyn. Saman suuruusluokan arvioon on päädytty myös aiemmissa ulkomaisissa tutkimuksissa.

Esimerkkilaskelma perustuu hyvin maltillisiin oletuksiin. Esimerkiksi 1000 hengen organisaatiossa riskikäyttäjien sairauspoissaolojen väheneminen prosentilla ja työn tuottavuuden paraneminen 5 prosentilla tekisi työpaikkainterventiosta taloudellisesti kannattavan. Laskelman lähtöoletuksena on, että 9 prosenttia työntekijöistä on riskikäyttäjiä ja 30 heistä osallistuu ohjelmaan.

Työpaikalla yhdessä tehtyyn päihdeohjelmaan sijoittaminen on myös inhimillisesti kannatettavaa. Parasta on, jos työnantaja pystyy ehkäisemään päihdeongelmia jo ennen niiden syntymistä.

Muualla palvelussa