Suomeksi
Nyhet

Arbetsgivare har skäl att ansöka om familjeledighetsersättningar

Enligt FPA har arbetsgivarna låtit bli att ansöka om ersättningar motsvarande över 50 miljoner euro. Familjeledighetsersättning ska sökas senast 6 månader efter det att förälderns föräldrapenningsperiod upphört.

Perhevapaakorvaukset työnantajille

Arbetsgivarna har sedan 1.4.2017 kunnat få ersättning för kostnader som orsakas av en kvinnlig arbetstagares föräldraskap. Det är fråga om en engångsersättning på 2 500 euro.

Endast få ersättningsansökningar har lämnats in till FPA trots att de första mödrarna, för vilkas kostnader arbetsgivaren kan få en familjeledighetsersättning, redan börjar återvända till arbetet.

Enligt FPA:s beräkning skulle årligen omkring 30 000 arbetsgivare ha rätt till familjeledighetsersättning. Räknat i pengar skulle det innebära minst 75 miljoner euro, av vilket endast 20 miljoner har betalats till arbetsgivarna.

Ansökningstiden går ut 6 månader efter föräldrapenningsperiodens utgång

I april 2018 går det första året som familjeledighetsersättningen varit i kraft till ända. De första arbetsgivarna med rätt att söka familjeledighetsersättning har fortfarande tid på sig att lämna in ansökan.

Ersättningen ska sökas inom 6 månader från det att förälderns föräldrapenningsperiod upphört. Ansökningstiden är densamma som för semesterkostnadsersättningen. Man kan ansöka om bägge ersättningarna samtidigt.