Suomeksi
Nyhet

OAJ ratade avtal om årsarbetstid och arbetsgivarnas lönebud

KT och de stora städerna är besvikna över att OAJ ratade arbetsgivarnas bud om en årsarbetstidsmodell inom den grundläggande utbildningen. Arbetsgivarna anser årsarbetstidsmodellen vara ett mycket viktigt stöd för lärarnas arbete och erbjöd därför en lönehöjning på 3–6 procent för att en uppgörelse skulle nås. Tyvärr har OAJ spritt felaktig information om både förhandlingarna och arbetsgivarnas bud.

Nainen näyttää kädellään ei

Olli Luukkainen från OAJ påstod i sin blogg att KT:s och OAJ:s förhandlare redan hade nått ett avtal om årsarbetstidsmodellen, men att de tre stora städer som varit aktivast i förhandlingarna hade satt stopp för avtalet. Förhandlingarna framskred visserligen långt, men något förhandlingsresultat nåddes aldrig mellan KT och OAJ.

KT kan inte tvinga arbetsgivarna som ansvarar för ekonomin och verksamheten inom utbildningen att ingå ett lokalt avtal. KT behöver nu en gemensam linje av städerna i fråga om hur mycket arbetsgivarna är beredda att öka arbetskraftskostnaderna för ett försöksavtal.

KT och OAJ kom redan i början av hösten överens om att försöka få till stånd ett avtal fr.o.m. 1.8.2017 för lärarna i vissa skolor i Vanda, Vasa och Jyväskylä. Städernas representanter, KT och OAJ planerade tillsammans en arbetstidsuppföljning för lärarna, och det var meningen att den skulle användas som grund för avtalsuppgörelsen. Bakom KT:s linje stod också en arbetsgivargrupp med representanter för de cirka 15 största städerna.

Den arbetstidsuppföljning som förhandlarna planerat tillsammans dög ändå inte för OAJ efter att resultaten av uppföljningen visat sig strida mot deras förhandsuppfattning. Det arbete som över 350 lärare i Vanda, Vasa och Jyväskylä under flera veckor utfört för ändamålet gick därmed i praktiken till spillo.

Luukkainen påstod att arbetsgivarparten ville minska tiden för planering av lektionerna och andra förberedelser och tiden för så kallat efterarbete. Påståendet saknar grund, eftersom planerings- och efterarbetet enligt arbetstidsuppföljningen utgjorde mindre än 30 procent av undervisningstiden. Denna procentandel, som beskrev verkligheten, var utgångspunkten för KT i förhandlingarna. OAJ krävde in i det sista minst 42 procent, vilket inte baserade sig på resultatet av arbetstidsuppföljningen.

Eftersom arbetsgivarparten anser det vara viktigt att förbereda undervisningen var man beredd att godkänna rentav 41 procent. Mer än så kunde arbetsgivarparten inte gå med på, eftersom köp av arbete som inte har direkt anknytning till undervisningen hade höjt kostnaderna alltför mycket.

Det är beklagligt att OAJ nu går till angrepp mot de städer som tillsammans med sina lärare tagit det största ansvaret för att utveckla systemen med årsarbetstid. I fortsättningen kommer tröskeln att delta i arbetet att vara hög, om OAJ svartmålar städerna i offentligheten för att få igenom sina krav.

KT och städerna har velat utöka det gemensamma planeringsarbetet för lärarna. Förhandlingarna, styrgruppens verksamhet och arbetstidsuppföljningen för lärarna har länge framskridit i god anda med OAJ, och parterna har arbetat mot ett gemensamt mål. OAJ:s tillspetsade åsikter kom därför som en överraskning. KT hoppas ändå på en snar uppgörelse om årsarbetstiden.

 

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT